PROŠKOVO PIVO

Bratři Jiří (٭1847) a Bohdan (٭1858) Proškovi, čeští inženýři a architekti působící od počátku 70. let 19. století v Bulharsku, zprvu jako stavitelé silnic
a železničních drah, se zapsali do historie hostitelské země též jako autoři moderního regulačního plánu města Sofie, realizací řady architektonických projektů a založením mnoha průmyslových podniků, z nichž významem
a rozsahem vyniká především stavba obchodního přístavu ve Varně. Bratři Proškovi se velmi zasloužili o rozkvět společenského a kulturního života české komunity v Bulharsku.

Prvním podnikem, nesoucím jejich jméno, se stal roku 1884 Pivovar Bratří Prošků. Byl to vůbec první průmyslový podnik, jejž v této zemi založili Češi. Městský pivovar v Radnicích a Zámecký pivovar v Nižboru jim při tomto počinu byly, nepochybně, významným zdrojem inspirace, viz La Boema - životopis Gabriely Roubalové výše. Pivovar Bratří Prošků si záhy vydobil vůdčí pozici na Balkáně, dodával české pivo na carský dvůr v Sofii, ale např.
i do Istanbulu. Proškovo pivo získalo zlaté medaile na výstavách v Praze
a Bruselu.

Jeho prvním sládkem se stal Karel Pecinovský (٭1849), bratr manželky Bohdana Proška Vilemíny. 
Rod Pecinovských je spojen s Třeboňskem a jeho významným exponentem byl např. Jindřich Kozel z Peclínovce, popravený r. 1621 na Staroměstském náměstí v Praze pro svůj podíl na Stavovském povstání. Otec Karla Pecinovského
a Vilemíny Proškové, rozené Pecinovské - Matěj Pecinovský (٭1811) - byl hlavním tajemníkem města Třeboně a správcem majetku Schwarzenbergů.

O významné rozšíření produkce a dobrého jména podniku se v meziválečném období 20. století zasloužil především syn zakladatele, pan Bohdan Prošek ml.

Slavná rodinná firma, dílo tří generací osvícených podnikatelů, byla v roce 1947 zničena nastupujícím komunistickým režimem.

Značku Proškova piva obnovil roku 2012 pravnuk zakladatele, Jan Irving.

K poctě našich ušlechtilých předků je dnes vařeno Proškovo pivo dle originální receptury v Zámeckém pivovaru Chýše pana Ing. Vladimíra Lažanského.

Proškovo pivo je exkluzivním produktem Múzické Kavárny a Restaurace La Boema v Radnicích.