prolog

Milí návštěvníci La Boemy,

na svých cestách životem často nalézáme krásy, pro které se nám nedostává slov. Láska, setkání se vzácnými lidmi, s pohnutou historií, statečností. Humanismus. Aby je přeci bylo možno postihnout, byly rozvinuty specifické formy komunikace  –  umění. Hudebník se vyjadřuje jazykem hudby, malíř řečí výtvarnou. Umění interpretace spočívá v porozumění obsahu a schopnosti adekvátního výkladu v  "jazyce"  příslušné disciplíny. S uměním kuchařským má se to nejinak.

V naší kavárně a restauraci došlo ke šťastnému spojení estetiky s realitou podnikání. Naši kuchaři vnáší do podniku svůj um a bohaté zkušenosti a služba zákazníkovi je jim posláním. Umí rozvinout motiv, pracovat s tématem, barvami. Tak jako hudební skladatel, malíř, nebo architekt, nechávají i oni promlouvat svůj talent při hledání a komponování nových forem. Jejich invence přináší harmonii, gastronomie v jejich interpretaci posiluje chuť do života, stává se zážitkem.

Jelikož u nás holdujeme Uměnám, nazýváme svůj podnik múzickým a věříme, že i Vás pobyt ve společnosti našich hostů a zdrojů inspirace potěší.

Na Vaši návštěvu se těší a vše dobré Vám přeje
Jan Irving - jednatel