Alfréd Strejček2Kavárna LaBoema 13b3sv19Jiří Winter Neprakta - Vernisáž 18Šetelík16Promítání Šumných Stop12Shakespeare2Promítání Šumných Stop2