Gabriela Roubalová - La Boema

Světově uznávaná česká operní pěvkyně. Jejím domovem byl Městský pivovar v Radnicíchč. p. 63, kde její otec působil jako sládek. Nedlouho po narození dcery, dne 10. února 1843 v Radnicích, se rodina Roubalových přestěhovala do Nové Huti, kde Gabriela strávila větší část svého dětství. Zde její talent rozpoznali místní učitel Tolman a farář Hýna. Ti zřejmě také vymohli podporu ve výši 20 zlatých měsíčně, kterou jí udělil Max Egon kníže Fürstenberg v letech 1864 – 1865, kdy začala studovat na hudebním ústavu Františka Pivody v Praze. Krátce nato se objevila poprvé na jevišti, v tehdejším Prozatímním divadle, v roli Eleonory ve Verdiho Trubadůrovi.

Povzbuzena úspěchem odjela na milánskou konzervatoř, kde zdokonalovala svoji pěveckou techniku. Po dvouletém studiu poprvé vystoupila v roce 1867 a přijala umělecké jméno La Boema (it. Češka). Pro svůj nádherný, líbezný hlas byla zvána do všech světových operních stánků. Třikrát objela celý svět. Nakonec se usadila v Melbourne v Austrálii, kde, spolu se svým manželem, italským houslovým virtuosem Steffanim, založila hudební školu. Právě zde dosáhla vrcholu své slávy. Ve stáří se už do své rodné země nikdy více nestačila vydat. Udržovala však čilou korespondenci se svými sourozenci v Evropě, se kterými ji po celý její život pojil vřelý a čistý vztah. Zejména její mladší sestra Anna, vynikající klavíristka, provdaná Prošková, jí byla velkou oporou v těžkých životních situacích.

Cestovatel Josef Kořenský (v Radnicích působil jako podučitel v letech 1867-1871) svou slavnou krajanku navštívil během svého pobytu v Austrálii a jejich setkání popsal ve svém cestopise.

Gabriela Roubalová zemřela v Melbourne 16. března 1922.

Múzická kavárna a restaurace La Boema si při svém založení v roce 2012 Gabrielu Roubalovou vyvolila za svou patronku. Její majitelé jsou příbuzní rodiny Roubalových.

 

Rodiče Roubalovi - Jan (٭1806) a Anna Josefa Ignacia, rozená Macháčková - brzy rozpoznali mimořádný talent své dcery a dopřáli mladé Gabriele nejlepší hudební vzdělání.

Anna Josefa Ignacia Roubalová, rozená Macháčková byla dcerou Josefa Macháčka (٭1818), významného českého politika, poslance českého zemského sněmu, člena Říšské rady, zakladatele hypoteční banky a cukrovaru ve Zdicích. J. Macháček byl členem Pražské obchodní komory a dalších hospodářských spolků a švagrem F. L. Riegera.

Hudební talent se v rodině Roubalových projevil výrazně i u dalších sourozenců Gabriely.
Nejstarší sestra Marie (٭1840 v Liblíně) byla asistentkou Bedřicha Smetany v jeho hudební škole.
Mladší sestra Anna, žákyně Bedřicha Smetany, byla vynikající klavíristkou.

Anna Roubalová se v době dalšího působení svého otce v zámeckém pivovaře v Nižboru seznámila s mladým studentem Vysokého učení technického v Praze Jiřím Proškem, jehož rodina pocházela z Berouna. Jako jeho manželka jej v 70. letech 19. století následovala i na jeho cestě za úspěšnou karierou do Bulharska, které se právě ocitlo na prahu své samostatnosti po pěti stech letech poroby Osmanskou říší. Hlavní město nově vzniklého bulharského státu Sofia se jí a Jiřímu Proškovi, spolu s jeho mladším bratrem Bohdanem, stalo trvalým domovem. Se sestrou Gabrielou, která cestovala po celém světě se svým manželem, italským houslistou a principálem divadelní společnosti Rafaelem Steffanim a usadila se natrvalo v australském Melbourne, udržovala čilý korespondenční styk a v těžších pozdějších dobách jí dokázala být významnou podporou a to i po stránce finanční, vzhledem k dobrému zajištění v Sofii, viz La Boema - Proškovo Pivo.


svp4nocturno3sv36sv24Kavárna LaBoema 7AB6nocturno220147svp6